Veilige, gezonde en duurzame werkomstandigheden

DreamLand hecht veel belang aan goede werkomstandigheden. Ook bij zijn producenten. Om die reden lanceerde DreamLand in 2002 samen met Colruyt het 'Charter omtrent kinderarbeid en werkomstandigheden'. Alle rechtstreekse speelgoedfabrikanten van DreamLand ondertekenden dit charter. Zo engageerden ze zich om geen kinderen tewerk te stellen en hun werkomstandigheden te verbeteren.

De regels voor onze leveranciers

Om zijn impact te vergroten werd DreamLand in 2008 lid van de distributeursgroepering ICS (Initiative Clause Sociale). De leden van dit initiatief willen de niet-Europese producenten/leveranciers bij wie ze rechtstreeks aankopen, ertoe aanzetten de universele mensenrechten en de lokale arbeidswetgeving te respecteren.

Niet-Europese leveranciers worden gevraagd de ICS-gedragscode te ondertekenen. Deze is gebaseerd op de universele principes en de ILO-conventies (International Labour Organization) die onder meer eisen over de minimumleeftijd van de werknemers, correcte verloning en veilige, gezonde werkomstandigheden omvatten.

Lees hier de ICS Code of Conduct

Controle ter plaatse

Sinds 2002 hebben ruim 824 niet-Europese fabrikanten en leveranciers van Colruyt zich ertoe geëngageerd om hun werkomstandigheden te verbeteren. DreamLand controleert deze arbeidsomstandigheden ter plaatste via sociale controles uitgevoerd door internationale erkende auditbureaus. Zij gaan na of de arbeidsomstandigheden in de fabrieken overeenkomen met de afspraken vastgelegd in de ICS Code of Conduct. De resultaten van deze audits worden verzameld in de ICS database en gedeeld met de andere leden. Dit systeem laat meer en grondigere audits op kortere termijn toe. Wil je meer info over het ICS? Neem dan een kijkje op hun website www.ics-asso.org.

Samen met anderen

Sinds 2007 werkt DreamLand, als eerste Belgische distributeur, samen met ICTI en hun ICTI Care Process. ICTI is de internationale speelgoedfederatie, en hun Care Process is een gedragscode of charter rond arbeidsomstandigheden in speelgoedfabrieken. Erkende onafhankelijke controleorganismes controleren jaarlijks of iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dankzij de samenwerking met ICTI worden fabrikanten die de ICTI-gedragscode naleven door DreamLand als ICTI-gecertificeerde leveranciers aanvaard. We kunnen de volledige ICTI-auditverslagen raadplegen van de fabrikanten waar we aankopen en extra informatie opvragen.

Op basis van de auditresultaten (ICTI of ICS) neemt het CSR-team een beslissing over de verdere samenwerking met elke leverancier en werken ze een verbeterplan uit. Wil je meer te weten komen over de manier waarop het CSR-team te werk gaat? Neem dan een kijkje op de Colruyt Group.

werkomstandigheden bij niet-europese producenten