Inkoopverbond CORE

Europese distributeurs bundelen aankoopkracht

In 2014 richt Colruyt Group samen met de Europese distributiegroepen Conad (Italië), Coop Suisse (Zwitserland) en REWE Group (Duitsland) het inkoopverbond CORE op. Ze zijn present in 18 Europese landen en hebben zo’n 20.000 verkooppunten. Door samen te onderhandelen met leveranciers kunnen ze hun klanten betere prijzen bieden. CORE is een Belgische coöperatieve vennootschap die gevestigd is in Brussel.

CORE verbond distributeurs

Sociale verantwoordelijkheid

De distributeurs hebben natuurlijk hun sociale verantwoordelijkheid en ook voor dat luik biedt een verbond van distributeurs heel wat voordelen. Door samen aan te kopen, kunnen we meer eisen van de leveranciers, zoals respect voor de werknemers. Denk maar aan een eerlijke verloning, menselijke arbeidsuren, geen kinderarbeid en goede werkomstandigheden.

Gezamenlijke audits

Ook voor DreamLand is deze samenwerking een goede zaak. Stel dat DreamLand wil samenwerken met een leverancier, dan kan CORE nagaan of er al een audit bij de leverancier is geweest. Is dat het geval, dan kan DreamLand over de gegevens beschikken. Is dat niet het geval, dan kan men gezamenlijk een audit aanvragen. Als uit een audit blijkt dat de leverancier niet voldoet aan de eisen, dan kan CORE als groep druk zetten bij de leverancier en bv. niet langer bij hem aankopen zolang niet aan de voorwaarden voldaan is.