Onderwijs in Indonesië

Colruyt Group biedt jongeren in Indonesië veel onderwijskansen. De groep ondersteunt ervaringsgericht onderwijs en biedt studiebeurzen aan in het middelbaar onderwijs. In het hoger onderwijs kunnen geselecteerde jongeren een speciaal programma volgen met achteraf een stage bij Colruyt Group in België.

Gedragscode kinderarbeid was de trigger

In 2002 stelde Colruyt Group een gedragscode op over kinderarbeid en de werkomstandigheden bij zijn fabrikanten. Sindsdien hebben ruim 300 niet-Europese bedrijven de gedragscode ondertekend en verbeteringen aangebracht ten gevolge van een uitgebreid sociaal-audit-programma.

onderwijs indonesie

Ook positief bijdragen via scholing

Colruyt Group wilde niet alleen de controle ter plaatse opvoeren. We wilden ook een positieve bijdrage leveren door jongeren de kans te geven om zich te scholen, om een betere toekomst te creëren voor hen en hun familie. Hoe blijven kinderen uit die productielanden langer op de schoolbanken en moeten ze minder snel aan het werk?

In de streek van Semarang, bekend van de productie van teakmeubelen, startte Colruyt Group in 2003 zijn eerste Collibri Foundation forEducation-project. Er werd gericht contact opgenomen met onderwijsinstellingen uit de streek. Dat leidde tot een samenwerking met lager, middelbaar en hoger onderwijs. Intussen is Colruyt Group al tien jaar actief in deze streek. Elk jaar is er een evaluatiebezoek bij de scholen, de stichtingen die faciliteren en bij de jongeren zelf. Op die manier evolueert het project stapsgewijs.

Ervaringsgericht leren in het lager onderwijs

We introduceerden in een 23-tal lagere scholen actief, leergericht onderwijs. In totaal bereikten we daarmee een 4.000-tal leerlingen. Leergericht onderwijs vertrekt vanuit de talenten van de leerlingen. Er werden praktische leerboeken ontworpen en studiedagen georganiseerd voor de leerkrachten. De Kanisius-stichting coördineert het project ter plaatse. Ouders kiezen nu steeds vaker voor scholen waar leerlingen meer ervaringsgericht leren. De steun is afgebouwd tot een bedrag van 1.800 euro per jaar.

Middelbaar onderwijs

In twee middelbare scholen (MA NU NurulHuda met150 leerlingen en SMK SetiaBudhi met 35 leerlingen) krijgen jongeren sinds 2003 de kans om via een beurs te studeren. Daarnaast werd er van 2006 tot 2008 geïnvesteerd in IT-klassen en een betere infrastructuur. In totaal worden er per jaar 185 studiebeurzen uitgereikt in het middelbaar onderwijs. Onze steun bedraagt 50 euro per leerling per jaar. De ouders van de meeste van deze jongeren genoten zelf geen onderwijs of alleen lager onderwijs.

De meerderheid van de beursstudenten zijn meisjes. Voor elke jongere wordt een rekening geopend op hun naam, zodat ze zeker zijn dat de middelen rechtstreeks tot bij hen komen.

Hoger onderwijs

Sinds 2006 zijn we gestart met een programma hoger onderwijs. Hierbij werken we samen met de Udinus, de IAIN Walisongo en de Unisbank universiteit. De contacten verlopen via de YKAI-stichting, die de contacten uitbouwt met de universiteiten.

Jaarlijks kunnen er vijftien jongeren deelnemen aan het programma. In totaal hebben er al 24 jongeren deelgenomen aan het programma. 15 jongeren volgen nu nog les, 7 jongeren zijn definitief afgestudeerd, 2 jongeren moeten hun scriptie nog afwerken. Een aantal van hen stroomt door via het programma voor de middelbare scholen. Elk jaar stellen nieuwe jongeren zich kandidaat via een uitgebreide motivatie. In de beoordeling gaan we hun motivatie en financiële draagkracht na. We steunen jongeren die het niet op eigen kracht zouden kunnen. Ze kiezen zelf een richting die hun beloftevol lijkt, tot nog toe vaak economie en boekhouden.

Per jongere wordt een bedrag van 800 euro uitgetrokken voor het eerste jaar. De volgende jaren schommelt dat rond de 500 euro. Daarin zit het inschrijvingsgeld, boeken, curriculumkosten, soms ook verplaatsingskosten of de aankoop van een pc (voor studenten informatica of bedrijfsbeheer). De bedragen worden geïndexeerd volgens de wisselkoers of de evolutie van de levensduurte. Wie geselecteerd wordt, engageert zich om de studie af te maken en krijgt van Colruyt Group naast de studie ook begeleiding. Die begeleiding geldt zowel voor de jongeren als hun ouders. Want veel van die gezinnen leven in grote armoede en door economische of culturele conflicten worden de jongeren vaak gedwongen om al op jonge leeftijd te gaan werken.

Op stage in Halle

Sinds 2010 is er een uitwisselingsproject. Als de jongeren geslaagd zijn, kunnen ze een stage van drie weken verdienen bij Colruyt Group in België. Daartoe worden zij en hun ouders ter plaatse voorbereid. Voorwaarde is dat ze voldoende Engels onder de knie hebben. Op die manier leren onze personeelsleden de jongeren kennen, en genieten de jongeren van een brede ervaring als opwarmer voor een job in hun eigen land. We brengen hen in contact met de verschillende activiteiten van een bedrijf als Colruyt Group. Enthousiaste personeelsleden hebben al 7 studenten een warm gastgezin aangeboden. Het is een heel avontuur voor die jongeren om plots de andere kant van de wereld op te zoeken, en in een totaal andere cultuur terecht te komen. Tijdens die stage krijgen ze een opdracht die past bij hun diploma en doorlopen ze met een tolk een typische sollicitatieprocedure. Op die manier verrijken ze hun kennis en expertise, en krijgen ze feedback op hun curriculum, talenten en vaardigheden. Economen schreven een businessplan uit voor een klein rijstbedrijfje of voor een productiesite van allerhande gadgets gemaakt met de reststoffen van de batikindustrie. Jef Colruyt geeft de jongeren feedback en staat hen bij met advies. Hij overhandigt hen ook een persoonlijk trainingscertificaat, dat heel bruikbaar gebleken is bij het zoeken naar een job, eens ze terug thuis zijn.

Jongeren voor jongeren

Tijdens hun stage in België organiseren we in Halle een internationaal jongerenevent met de jongeren van Zuiddag, een ander project dat we vanuit Collibri Foundation forEducation steunen, om samen met andere jongeren na te denken over de rol van jongeren in de maatschappij. Vorig jaar ging dat event over “sociaal engagement op school” (project Venezuela).